Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:36
-01:04:18
+00:16:38
873 825
19 / 128
-00:36:36
+00:12:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii