Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:42:27
+00:38:29
7791 2457
314 / 348
-00:27:57
+00:31:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii