Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:05
-00:48:49
+00:32:07
6296 4721
89 / 128
-00:21:07
+00:27:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii