Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:37
-00:42:42
+00:30:56
4311 1172
K30 : 473
171 / 244
-00:28:21
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii