Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:36
-00:46:18
+00:34:38
6952 1949
207 / 262
-00:27:03
+00:33:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii