Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:24
-00:44:30
+00:36:26
7362 2196
299 / 348
-00:30:00
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii