Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:55
-00:41:59
+00:38:57
7884 2515
323 / 348
-00:27:29
+00:31:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii