Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:59
-00:46:55
+00:34:01
6780 4938
95 / 126
-00:22:55
+00:25:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii