Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:44
-00:36:10
+00:44:46
8506 2907
300 / 311
-00:18:11
+00:41:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii