Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:40
-01:11:14
+00:09:42
92 84
2 / 91
-00:41:54
+00:00:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii