Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:25
-00:46:29
+00:34:27
6913 1923 1
141 / 178
-00:24:45
+00:34:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii