Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:42
-00:43:12
+00:37:44
7655 2384
309 / 348
-00:28:42
+00:30:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii