Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:15
-00:49:00
+00:29:22
3695 447
111 / 179
-00:43:23
+00:19:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii