Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:50
-00:53:04
+00:27:52
4709 3836
63 / 126
-00:29:04
+00:19:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii