Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:01
-00:44:21
+00:28:40
4646 1023
K40 : 195
170 / 284
-00:24:07
+00:21:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii