Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:14
-00:38:40
+00:42:16
8296 2770
35 / 38
-00:09:34
+00:30:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii