Pim Vos

Baxter Polska Sp. z o. o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:48:39
-01:01:15
+00:19:41
1637 1520 2
30 / 126
-00:37:15
+00:11:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii