Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:58
-00:39:56
+00:41:00
8171 5479
114 / 126
-00:15:56
+00:32:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii