Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:22:57
-00:37:20
+00:06:20
31 31
3 / 100
-00:22:10
+00:05:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii