Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:48
-00:27:29
+00:16:11
1131 1131
65 / 101
-00:14:26
+00:15:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii