Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:05
-00:25:12
+00:18:28
1487 1487
82 / 101
-00:12:09
+00:17:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii