Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:23
-00:22:21
+00:09:56
192 192
8 / 105
-00:17:35
+00:09:26
00:30:24
-00:29:53
+00:13:47
740 740
41 / 101
-00:16:50
+00:12:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii