Krystyna Pieczulis

AZS-UWM Olsztyn
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:20:38
-00:39:39
+00:04:01
9 9 1
1 / 8
-00:17:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii