ELŻBIETA ROSA

BÓBR TŁUSZCZ
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:23:57
-00:36:20
+00:07:20
57 57 1
1 / 8
-00:16:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii