Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:27
-00:35:50
+00:07:50
86 86
1 / 19
-00:20:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii