Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:25
-00:22:52
+00:20:48
1685 1685
92 / 101
-00:09:49
+00:19:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii