Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:46
-00:36:24
+00:37:26
7231 2172
K20 : 699
215 / 263
-00:19:17
+00:36:20
01:01:19
-00:48:35
+00:32:21
6370 1611
190 / 262
-00:29:20
+00:31:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii