Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:54
-00:26:23
+00:17:17
1301 1301
36 / 55
-00:10:57
+00:12:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii