Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:15
-00:13:29
+00:18:48
1635 1635
82 / 105
-00:08:43
+00:18:18
01:09:43
-00:40:11
+00:40:45
8135 2668
332 / 348
-00:25:41
+00:33:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii