Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:25
-00:27:52
+00:15:48
1071 1071
62 / 101
-00:14:49
+00:14:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii