Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:57
-01:01:57
+00:18:59
1443 1347
27 / 126
-00:37:57
+00:10:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii