Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:28
-00:49:26
+00:31:30
6122 4631
257 / 348
-00:34:56
+00:24:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii