Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:06
-00:25:53
+00:34:09
5121 1607
K30 : 367
209 / 257
-00:14:32
+00:30:19
00:36:06
-00:12:38
+00:19:39
1763 1763
93 / 105
-00:07:52
+00:19:09
00:32:58
-00:27:19
+00:16:21
1159 1159
68 / 101
-00:14:16
+00:15:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii