Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:35
-00:42:19
+00:38:37
7821 2478
317 / 348
-00:27:49
+00:31:14
00:33:57
-00:26:20
+00:17:20
1310 1310
76 / 101
-00:13:17
+00:16:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii