Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:54
-00:31:16
+00:42:34
7960 2610
K30 : 1234
340 / 372
-00:15:23
+00:37:20
00:35:34
-00:24:43
+00:18:57
1541 1541
87 / 101
-00:11:40
+00:17:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii