Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:19
-00:30:58
+00:12:42
569 569
32 / 101
-00:17:55
+00:11:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii