Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:45
-00:23:32
+00:20:08
1633 1633
85 / 93
-00:07:58
+00:15:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii