Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:05
-00:29:12
+00:14:28
852 852
31 / 83
-00:25:27
+00:07:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii