Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:30
-00:23:47
+00:19:53
1612 1612
68 / 81
-00:20:07
+00:12:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii