Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:42
-00:32:37
+00:41:01
5703 1972
K30 : 792
230 / 244
-00:18:16
+00:37:43
00:32:57
-00:27:20
+00:16:20
1157 1157
72 / 110
-00:13:43
+00:16:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii