Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:27
-00:31:50
+00:11:50
444 444
9 / 55
-00:16:24
+00:07:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii