Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:03
-00:31:07
+00:42:43
7985 2624
K30 : 1241
341 / 372
-00:15:14
+00:37:29
00:30:33
-00:29:44
+00:13:56
759 759
42 / 101
-00:16:41
+00:12:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii