Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:23
-00:35:54
+00:07:46
82 82
1 / 19
-00:17:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii