Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:09
-00:25:08
+00:18:32
1501 1501
84 / 101
-00:12:05
+00:17:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii