Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:32
-00:26:45
+00:16:55
1251 1251
46 / 64
-00:12:41
+00:10:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii