Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:25
-00:33:45
+00:40:05
7676 5246
M60 : 88
9 / 10
-00:23:12
+00:20:56
01:04:05
-00:42:29
+00:34:28
6528 5360
8 / 12
-00:24:42
+00:14:07
01:01:15
-00:47:00
+00:31:22
4174 3611
17 / 23
-00:24:44
+00:16:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii