Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:38
-00:20:39
+00:23:01
1802 1802
96 / 101
-00:07:36
+00:22:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii