Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:37:57
-00:10:47
+00:21:30
1935 1935 2
101 / 105
-00:06:01
+00:21:00
00:35:22
-00:24:55
+00:18:45
1515 1515 3
85 / 101
-00:11:52
+00:17:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii