Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:21
-00:35:56
+00:07:44
81 81
3 / 47
-00:17:31
+00:06:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii