Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:39
-00:26:20
+00:33:42
5052 1565
K25 : 359
147 / 191
-00:14:55
+00:30:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii